Učesnici: diSTRUKTURA, Andrea Palašti, Miljan Vuletić, Dubravka Radusinović