Artists: Nikola Velicki, Bojana Lukić, Oliver Veljković, Bojana Romić, Isidora Fićović, Dušan Jevtović, Milena Putnik, Goran Micevski, Ivan Petrović, Aleksandrija Ajduković

Selo Lipovac

Izložba: Galerija Biblioteke Radoje Domanović u Topoli

2008.