Fotografija vredi 10000 reči

“Fotografija vredi 10000 reči”

Radionica “Fotografija vredi 10000 reči” je iskustveno-edukacijska radionica sa ciljem da se učesnici upoznaju sa tehnikama terapijske fotografije.

Učesnici su bile adolescentkinje tako da je kroz  proces pre svega rađeno na jačanju komunikacijskih veština, samopouzdanja i istraživanju identiteta. Imale su priliku da se upoznaju sa pet tehnika korišćenja fotografije u samoeksploraciji i eksploraciji sveta. Naglasak je bio na projektivnoj tehnici  kroz koju smo zajednički istraživale njihove percepcije, vrednosti i očekivanja; kao i na mogucnosti koje nam fotografija nudi da uviđamo različite perspektive. Pored rada na sebi i upoznavanja sa mogućnostima koje nam fotografija pruža za samorefleksiju, imale su i priliku da od profesionalnog fotografa čuju ponešto o fotoaparatima i fotografisanju. Najzad u završnom delu i same su imale priliku da naprave fotografije i razmišljaju o njihovom značenju.

Dubravka Radusinović, voditelj radionice

Komentari učesnica:

„Nikada nisam razmišljala o fotografiji na taj način… koliko toga može da mi kaže o sebi, a i o onom ko fotigrafiše.“ Jelena

„Bilo nam je lepo, puno smo naušile i druženje je bilo super.“ Marija

„Više ću razmišljati o tome zašto me baš nešto određeno privlači da slikam i šta sve to može govoriti o meni ili kad gledam nečije fotografije šta bi to mogle da mi kažu o tom nekom.“ Anabela