Srpski kulturni centar u Parizu

Učesnici: Aleksandrija Ajduković, Stefana Savić, Ivan Petrović, Mihailo Vasiljević, Goran Micevski, Nina Todorović, Denis Jeremić

Serbie: Photo

U Kulturnom centru Srbije u Parizu, od 19. novembra do 12. decembra 2015, istovremeno su bile predstavljene tri grupne fotografske izložbe autora iz Srbije objedinjene pod nazivom „Serbie: Photo“. Koncipirane kao posebne celine one su doprinele uvidu u aktuelne teme, funkcije i modele organizovanja i predstavljanja vibrantne srpske savremene fotografske scene.

U okviru izložbi „Nove razglednice Beograda“, „Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu“ i „Fokus – umetnost kroz objektiv“ predstavljeni su radovi sledećih autora: Aleksandrije Ajduković, Mihaila Vasiljevića, Gorana Gocića, Stefane Savić, Gorana Micevskog, Nine Todorović, Ivana Petrovića, Denisa Jeremića, Tijane Pakić Feterman, Milana Aleksića, Vesne Mićović, kolektiva Belgrade Raw. Izložbe su realizovane u toku meseca fotografije kada se u Parizu odvija „Paris: Photo“, jedna od najvećih fotografskih manifestacija.

„Nove razglednice Beograda“ je postavka nastala kao posledica uspešne saradnje kolektiva Belgrade Raw i Tačke komunikacije na projektu „Zvučna mapa Beograda“. Fotografije i audio snimci razgovora sa sugrađanima i atmosfera grada koji predstavljaju deo lokalnog nasleđa upoznaju posetioce sa novim narativima društvene istorije i savremene svakodnevice koja čini duh jednog mesta onakvim kakav on često nije prikazan u turističkim prospektima.

Izložba „Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu“, u organizaciji kustoskog dua maramaida i udruženja „Kulturna periferija“, obuhvata radove sedam umetnika u mediju fotografije nastale na prvoj fotografskoj koloniji u selu Orlovat (Srbija) 2014. godine. Radovi realizovani u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom i kontekstom, uključuju različite aspekte fotografije kao dokumenta, arhivskog predmeta, komunikativnog sredstva, metode za istraživanje vizuelne percepcije i kulturnih konvencija.

Izložba „Fokus – umetnost kroz objektiv“ koju je realizovala Nova Akademija iz Beograda predstavlja osam umetnika koji osim fotografije, stvaraju u mediju filma i videa (umetnost nastalu kroz objektiv). Kroz neposredne i lične modele mapiranja ili selekcije ukazuju na ono što je autorima fokus, odnosno, glavni motiv fotografisanja i istraživanja.

Izložbe je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.