Dislokacije 2015. Fotografska kolonija u orlovatu

Manifestacija „Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu” osnovana je 2014. godine, a oslanja se na dosadašnje iskustvo osnivača kolonije u organizovanju tradicionalnih likovnih kolonija koje je pokazalo da umetnici koji rade u mediju fotografije integrišu svoju praksu u selo i uspostavljaju komunikaciju sa meštanima kroz izuzetno neposredan i interaktivan pristup. Dalje…

Dislokacije: Fotografska kolonija u orlovatu 2014

Fotografska kolonija u Orlovatu pokrenuta je iz potrebe da se stvore inicijative koje bi aktivirale potencijale umetničkih kolonija, kao kulturnih, društvenih, turističkih i ekonomskih stimulansa u ruralnoj sredini. Dosadašnje iskustvo u organizovanju likovnih kolonija pokazalo je da su umetnici koji su radili u mediju fotografije integrisali svoju praksu u selo i uspostavili komunikaciju sa meštanima kroz neposredan i interaktivan pristup. Dalje…

Paketi vremena

Pokretanje projekta Paketi vremena inicirano je potrebom i željom za ostvarenjem većeg prisustva i vidljivosti umetnika iz Srbije na internacionalnoj umetničkoj sceni. Potreba za međunarodnim umrežavanjem i permanentnim updateom (držanjem koraka sa svetom) ispostavlja se kao jedan od uslova opstanka lokalne scene u odnosu na ubrzanja vezana za globalne promene vremena u kojem živimo. Dalje…

Up(Date) with Art Practices: Serbia 2002-2009

U potrazi za pojmom koji bi predstavljao zajednički sadržalac delovanja Švajcarskog programa za kulturu Pro Helvetia i Ministarstva kulture u Srbiji, inovativnost se ukazala kao bitna tačka oko koje se razvija koncepcija izložbe Up(Date) with Art Practices: Serbia 2002-2009  i dobija svojevrsni retrospektivni uvid o aktivnostima i značaju delovanja ova dva važna činioca kulturnog života.  Dalje…

36. slikarska kolonija u Lipovcu i izložba Kod komunikacije

Goran Micevski kroz osmišljavanje i realizaciju rada pod nazivom Milestones sintetizuje nekoliko umetničkih postupaka proširiujući funkcije i recepciju medija fotografije kroz interakciju sa okolinom u kojoj se nalazi. Prirodno okruženje podstiče autora na kretanje, istraživanje i direktan rad u datom kontekstu, koristeći pri tome materijal koji zatiče ali ga u svrhu saopštavanja čitavog spleta ideja transformiše. Dalje…

Belgrade with Budapest

Izložba Belgrade with Budapest i boravak mađarskih umetnika u Beogradu predstavljaju nastavak saradnje između srpske i  mađarske umetničke scene, ali ne samo zbog uspostavljanja novih veza između umetnika i kustosa ove dve scene, već i u cilju jačanja i produbljivanja već ostvarenih kontakata. Dalje…

Mreža izbora (The Net of Choises)

U cilju nastavka saradnje sa mađarskom umetničkom scenom koja je započeta prošle godine i rezultirala izložbom mađarskih umetnika u Beogradu , ove godine priređuje se izložba i gostovanje srpskih umetnika u Budimpešti u organizaciji beogradskih kustosa, Mare Prohaske Marković i Maide Gruden. Dalje…

Mađarske igre

Izložba Mađarske igre preuzima naziv popularnih kompozicija Johanesa Bramsa nastalih upravo u susretu sa mađarskom kulturom kada je 1853. godine krenuo na turneju  sa violinistom Eduardom Remenyiem. Dijalog je uvek otvarao polja za kreativnost, razmenu, sticanju saznanja o sopstvenim koordinatama i mogućim putanjama. Dalje…